Select Page

Slottsträdgården

Under 2020

“I centrala Nyköping kommer Stadsvillan tillsammans med Nötudden Fastigheter bygga ett helt nytt kvarter som ska länka samman hamnen med stadskärnan.”

Slottsträdgården är beläget i sydöstra utkanten av Nyköpings stadskärna. Med närhet till Nyköpingsån, Stadsfjärden och hamnområdet, ges rik tillgång till rekreationsmöjligheter, service och restauranger. Kvarteret har sedan tidigt 1900-tal varit bebyggt med industribyggnader och bland annat varit hem åt SAAB ANA.

Kommunens övergripande ambition är att med Slottsträdgården länka samman hamn med stadskärna. Genom utveckling av fastigheten skapas möjlighet till nya bostäder och verksamheter i ett attraktivt och centralt läge i Nyköping.

Arkitekt

Larsson Arkitekter

Byggstart

2019

Färdigställt

2025